Työympäristöjen kehittämistä

Työ muuttuu – ratkaistaan haasteet yhdessä!

Ovatko tilatarpeenne pysyneet ennallaan vai kaipaatteko jotakin uutta tiloihinne? Mitä odotukset ja tarpeet teillä tarkoittavat ja miten toimitilanne vastaavat niihin?

Kumppanisi työympäristön kehittämiseen

Avicossa tilojen suunnittelua ja työympäristökehittämistä tekevät sisustusarkkitehti SIO Elina Katajamäki ja sisustusarkkitehti Paula Palo.

Avicossa käytämme monipuolisesti nykyaikaisia ohjelmistoja ja olemme virittäneet digitaaliset työkalut asiakkaitamme palvelemaan ja projekteja tehostamaan:

 • Digitaalinen kartoituskysely
 • Howspace monipuoliseen projektin hallintaan, yhteiskehittelyyn, työpajoihin, virtuaalikahviloihin, viestintään ja tietojen jakamiseen (olemme edelläkävijöitä howspacen käytössä)
 • Tilaprojektinne vetäjälle digityökalu projektipäällikön työn hallinnointiin ja viestintään – integroituu kiinteästi suunnitteluun ja kehittämiseen (toteutus howspacella)

Miten pääset alkuun?

Ota yhteyttä Elina Katajamäkeen sähköpostitse elina@avico.fi

tai soita 044 7888 701

Keskustellaan haasteistanne ja pohditaan teille sopivia ratkaisuja!

Ota yhteyttä!

Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessimme etenee seuraavan kaavion mukaan

Ongelmat ja haasteet selviksi tarvekartoituksen avulla

 • työpajat
 • kyselyt
 • visio: yhteinen ymmärrys organisaation ja henkilöstön tarpeista ja hyvinvoinnista
 • kyselyt digitaalisin työkaluin onnistuvat joustavasti koko henkilöstölle

Osallistavalla suunnittelulla toimivat tilat, joissa ihmisten on hyvä olla

 • osallistamme jokaisen mukaan muutoksen suunnitteluun
 • toiminnallisuus
 • sisustusarkkitehtuuri
 • ilmeen ja brändielementtien toteutuminen tiloissa
 • toteutussuunnitelmat ja työpiirustukset
 • käytämme joustavaa digitaalista fasilitointia vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen työvälineenä

Toteutuksessa kuljemme rinnalla tai otamme projektin johtamisen hoitoomme

 • autamme toteutuksen läpiviennissä ja olemme apunanne projektin alusta loppuun saakka
 • muutosjohtaminen
 • viestinnän tuki
 • toteutuksen valvonta
 • henkilöstön valmentaminen muutokseen, pelisääntö- ja muuttotyöpajat
 • projektipäälliköllenne oma digitaalinen tukialusta ja nimetty vastuuhenkilö suunnittelijoistamme kulkemaan rinnalla projektin ajan

Tilamuutoksen jälkeen on hyvä seurata ja mitata muutoksen toimivuutta sekä tehdä korjaavia toimia tarvittaessa

 • työympäristön kehittäminen ja käytettävyyden arviointi
 • kyselyt, haastattelut ja yhteenvedot
 • jatkotoimenpide-ehdotukset