Vastuullisuus

Me Avicossa toimimme yritys- ja -ympäristövastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Huolehdimme tunnollisesti yhteiskunnallisista velvoitteistamme ja kierrätämme kaiken kierrätettävissä olevan.

Suunnittelutyön pohjaksi laadimme asiakkaidemme kanssa vastuullisuuskartoituksen. Haluamme tietää, mitä vastuullisuus asiakkaalle ja henkilöstölle merkitsee. Kerromme mitä vastuullisten valintojen tekeminen työympäristö- ja suunnitteluprojektissa tarkoittaa. Kartoituksella haemme yhteisen tahtotilan laadukkaaseen ja pienemmän hiilijalanjäljen tuottavaan ratkaisuun tilaprojektissa.

Materiaalien, valaistuksen ja kalusteiden valinnoilla on mahdollista vaikuttaa päästöjä vähentävästi koko tilaratkaisun elinkaareen. Avico seuraa tiiviisti alan kehitystä ja valitsee yhteistyö- ja toimittajakumppaneiksi vastuullisia toimijoita.

Avico Oy on allekirjoittanut sisustusarkkitehtien ilmasto- ja biodiversiteettihätätilajulistuksen.

Yhteistyökumppanimme QL Partners on moniammatillisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaorgnisaatio, johon sisustusalan ammattilaisina mekin kuulumme. QL Partnersin missiona on kehittää asiakasorganisaatoille ja -yrityksille niin aineellista kuin henkistäkin arvoa. Tämän yhteistyön kautta pystymme kanavoimaan asiakkaillemme kokonaisvaltaiset lisäkehittämispalvelut kaikille liiketoiminnan osa-alueille visioista menestykseen.